RISKI • Ergonomiakortti koulutus vähentää potilassiirron riskejä • RISKS

RISKI Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -opintokokonaisuus RISKI Potilassiirtojen ergonomiatyö palkittu Rovaniemellä Rovaniemen kaupunki on palkinnut työyhteisön hyvinvointia edistävästä toiminnasta Rovaniemen terveyskeskussairaalan osaston P5, jossa on tehty pitkäjänteisesti työtä ergonomisten työasentojen parantamiseksi ja samalla sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Osastolla käynnistettiin Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus neljä vuotta sitten. Ergonomian järjestelmällinen kehittäminen on helpottanut työntekijöiden työtä ja vähentänyt sairauspoissaoloja kolmannekseen entisestä. STM: Verkostotoiminta […]

March 8, 2014 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , ,  · Posted in: JULKAISU - PUBLICATION - PUBLIKATION - PRESS


Free Google Page Rank

Plugin Sponsor WordPress Premium Plugins