ROI – ECONOMIC ERGONOMIC-SOLUTIONS ERGONOMICSOLUTIONS – TYÖNANTAJAN ETU


ROI

Ergonomiakonsultoinnilla &/ koulutuksella saavutetaan kustannustehokas investointi työntekijöiden hyvinvointiin ehkaeisemaellae tai ainakin vaehentaemaellaetuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja.
——————

When driving system improvements, cost justification  is crucial as else projects  are relegated to  “nice to do” and funding is continually at risk.
Cost justification is therefore a reality for Health & Safety projects.

 

In past decades the purpose of  programs to reduce  health care staff’s  work-related hazard exposures, has been sufficiently important  to support their funding needs and consequently, the Health & Safety field has not focused on the skills and data collection systems to support ROI statements that result from their contributions and achievements.

 

When companies  significantly tighten expense budgets,   Health & Safety, is often seen as an expense (rather than an investment with financial gains) .

 

The shift of ergonomics from an expense to an investment is much like the shift  from total quality management (TQM) to Six Sigma.
In earlier times, it was sufficient to improve customer quality metrics – product failure rates, warranty claims, etc.
Today, improvements in quality, and the associated cost savings, are a tool for the Six Sigma black belt to achieve ROI.

 

Therefore, ergonomic-solutions  in the Health Care sector too, are  financial gain driven.

——————

Työturvallisuus- ja hyvinvointikoulutukset nähdään usein vain kuluina eikä investointena henkilökunnan hyvinvointiin.  Kun esimerkiksi hoitajien sairaslomapäivän hinta on arvioitu olevan  220 euroa – 300 euroa riippuen siitä huomioidaanko sijaisen työkustannukset. Raskaimpien työtehtävien poistaminen hankkimalla nostolaitteita ja kouluttamalla henkilökunta hyviin siirtotaitoihin on osoittautunut vähentävän työtapaturmia, sairauslomia ja potilasvanhinkoja.

 

Google Schoolar: tinyurl.com/LTamminen

email:  letampe[at]gmail[dot]com
+358 40 544 7134

potilassiirrotpatientforflyttning_163x216kirjat

September 4, 2018 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: CONSULTANCIES CONSULTANT


Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins