PALKINNOT – ERGONOMINEN PALKINTO 2006 – ERGONOMICS AWARD

PALKINNOT

The Ergonomics Award 2006

of the Finnish, Ergonomics Society has been presented to the National development of patient transfer ergonomics in the health care sector.

Ms Tamminen-Peter is a distinguished expert with wide knowledge and experience

The Ergonomics Award is presented to the Researcher, PhD Leena Tamminen-Peter. She is also a professional physiotherapist and teacher of nursing. Ms Tamminen-Peter works at the Institute of Occupational Health in Turku.

Leena Tamminen-Peter has in the past 20 years participated in the development of health care personnel’s education and competence and in the dissemination of ergonomic knowledge to the staff in patient transfer work and health care students. She emphasises the importance of patient transfer ergonomics as an activity to activate patients and assist and support them through many kinds of methods and aids.  Ms Tamminen-Peter has worked as an educator in the theory and practice of patient transfer ergonomics both in educational establishments and at workplaces all over the country. She has acted in several international working groups in the health care sector and as a lecturer participated in various international congresses and work seminars.

Vuoden 2006 ergonomiapalkinto:

Valtakunnallinen terveydenhuoltoalan potilassiirtoergonomian
kehittämistyö ja Leena Tamminen-Peter
Suomen Ergonomiayhdistyksen vuoden 2006 Ergonomiapalkinto on myönnetty
Valtakunnalliselle terveydenhuoltoalan potilassiirtoergonomian kehittämistyölle. Leena
Tamminen-Peter on laajasti ja pitkäjänteisesti ollut kehittämässä potilassiirtoergonomian
sisältöä, tietoutta ja koulutusta. Palkinnon luovuttaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.
Potilassiirtoergonomian kehittäminen on merkittävä asia hoitohenkilöstön työhyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden parantamisessa. Erilaisissa hoito- ja hoiva-alan tehtävissä toimii yli
200 000 ammattilaista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämän lisäksi potilassiirron
perusosaamista tarvitsevat omaishoitajat.

Potilassiirron ergonomian kehittäminen

parantaa ikääntyvän työvoiman jaksamista fyysisesti
raskaassa potilastyössä. Työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista voidaan lisätä muun
muassa uusien menetelmien ja tekniikoiden avulla. Näin voidaan myös ehkäistä tuki- ja
liikuntaelinsairauksia. Oleellista on myös, että ergonomian kehitystyö edistää potilaiden
hoitoprosessia ja vaikuttaa samalla hoidon laadun kautta sen lopputulokseen.
Potilassiirtoergonomian kehittämistyötä on tehty pitkäjänteisesti, monissa kehittämishankkeissa.
Potilaiden siirtoergonomian parantamiseen tähtääviä keinoja terveydenhuoltoalalla ovat jatkuva
koulutus niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla, opetusaineistot, koulutusohjelmat,
potilassiirtomenetelmien kehittäminen sekä potilassiirto-apuvälineet. Oleellista on myös kaikkia
keinoja koskeva tiedonvälitysverkosto.
Tamminen-Peter on laaja-alainen ammattilainen
Ergonomiapalkinto luovutetaan laajan valtakunnallisen terveydenhuoltoalan
potilassiirtoergonomian kehittämistyön yhtenä keskeisenä asiantuntijana ja toimijana tutkija, ft,
SHO, FT Leena Tamminen-Peterille. Tamminen-Peter työskentelee Työterveyslaitoksella Turussa.
Leena Tamminen-Peter on osallistunut jo runsaan 20 vuoden ajan potilassiirtotyötä tekevän
terveydenhuoltohenkilöstön ja alalle opiskelevien tietouden, osaamisen ja koulutuksen
kehittämiseen, uudistamiseen ja toteutukseen. Hän korostaa laaja-alaista potilassiirtoergonomian
käsitettä, joka aktivoi potilaita sekä avustaa ja tukee heitä monin toimintamuodoin ja apuvälinein.
Tamminen-Peter on toiminut potilassiirtoergonomian teorian ja käytännön kouluttajana sekä alan
ammatillisissa oppilaitoksissa että alan työpaikoilla kautta Suomen. Hän on toiminut useissa alan
kansainvälisissä työryhmissä ja osallistunut luennoitsijana lukuisiin kansainvälisiin kongresseihin ja
työseminaareihin.

Leena Tamminen-Peter, Researcher, Finnish Institute of Occupational Health Turku.
Yht.
tel. 040 544 7134,
email  letampe

April 1, 2018 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: !OLDER POSTS, AWARDS


Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins