KORTTI – Ergonomiakorttikoulutus – Ergonomia Koulutus

KORTTI

Ergonomiakortti

Ergonomia -avoin | -tilauskoulutusta -luennointia | -konsultointia ja

Ergonomiakorttikoulutus

‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -koulutusta ympäri vuoden,

ota yhteyttä: letampe[at]gmail[dot]com

Leena Tamminen-Peter

+358 40 544 7134

‘Potilassiirtojen Ergonomaikortti®’ -koulutus. Ergonomia -avoin tai -tilauskoulutus -luennointia ja/tai -konsultointia ympäri vuoden. ota yhteyttä:
email letampe[at]gmail[dot]com tai
puh: 040 544 7134
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’
-opintokokonaisuuden on kehitetty kaikille
sosiaali ja terveysalan työntekijöille, kuten
sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat,
kodinhoitajat, kuntohoitajat, ensihoitajat sekä
alan opettajille ja potilassiirtotaitoja
ohjaaville sekä kaikkille, jotka avustavat
potilaita liikkumisessa.
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’
-koulutuksessa huomioidaan erityistilanteet
ja potilaat koulutettavan kohderyhmän mukaan.

#Potilassiirtojen #Ergonomiakortti
The completely revised PATIENT HANDLING
TEXTBOOK: #POTILASSIIROT – Taitava
avustaja aktivoi ja auttaa 2013,
Leena Tamminen-Peter & Gustav Wickström
has been published in Swedish
#Patientförflyttning – En skicklig värdare aktiverar och hjälper 2014
Fyysisten Riskien Hallintamalli Hoitoalalla

Kirjat

Uutus – Novelty

Nyt myös saatavilla
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ –
perioperatiivinen hoitotyö koulutuksia.

#Ergonomiakortti #EESPHM
#EESPHMadvocate #potilassiirto
#potilassiirrot#potilassiirtojen
#ErgonomiakorttiPOHT
‘Ergonomic patient handling card®’ -training
for operation theaters / rooms (ORs).

June 9, 2018 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: !OLDER POSTS, KOULUTUS


Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins