Ergonomisk förflyttningskunskap kort® – training


KORT

 

enligt överenskommelse träning

/ skolning för gruppen av personer,

som hjälper patienterna att röra på sig.

Målsättning:  avlägga

Ergonomisk förflyttningskunskap kort® -skolning

Kontakt:  Leena Tamminen-Peter

mobil: +358 (0)40 544 7134

gmail: letampe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Free Google Page Rank

Plugin Sponsor WordPress Premium Plugins