ERGONOMIA 0-nostoa periaate

ERGONOMIA

  Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa 2013
Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav
Täysin uudistettu potilassiirtojen oppikirja
is.gd/kWg5Jo
Hoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä.Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista säädellä. Potilassiirtosuositusten taustalla on biomekaaniset kuormitustutkimukset ja asiantuntijalaitosten asettamat kuormituksen raja-arvot. Tarkoitus on kiinnittää hoitajien huomio omaansa sekä potilaiden turvallisuuteen. Potilaan oma aktiivisuus on oleellista, koska liiallinen avustaminen vie potilaalta nopeasti jäljellä olevan oman liikuntakyvyn. Potilaan aktivointi edistää hänen terveyttään ja samalla se myös vähentää hoitohenkilökunnan kuormittumista. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka avustavat potilaita siirtymisissä tai jotka vastaavat potilassiirtojen turvallisuudesta ja koulutuksesta.ERGONOMIA 

  • Siirrä, älä nosta!
  • Käytä apuvälineitä!

·      Kerro, mitä teet!

A skilled assistant activates and helps
Handling of patients requires physical exertion from the care personnel.
It may put too much strain on the musculoskeletal system of the caring staff. The loads can, however, be adjusted by adhering to the recommendations for safe patient handling, presented in this book.
They are based on biomechanical studies carried out in order to determine the limits for acceptable loads. The purpose of the recommendations is to draw the attention of the caring staff to their own, personal safety, as well as to that of the patients they are assisting. The patient´s active role in the movements related to the transfers is essential in promoting her/his mobility and health. In addition, it reduces the load on the nursing personnel.
The book is useful for everyone who assists patients in moving, or who is responsible for the training and safety of the nursing.

‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’  -koulutus /
‘Ergonomisk förflyttningskunskap kort®’ -skolning
‘Ergonomic patient handling card®’ -training /
Ergonomische Patientenhandhabungskarten Ausbildung

Leena Tamminen-Peter, Ergonomi
mobile: +358 (0)40 544 7134

gmail: letampe

 

 

Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins