Archive for the ‘AWARDS’ Category

Erityisansiomitali – Työympäristötyön kultainen erityisansiomitali 2016

Erityisansiomitali Erityisansiomitali Smolna, Government Banquet Room event 29.1.2016 Työympäristötyön kultainen erityisansiomitali 2016 Myönnetty erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työskentelystä työympäristön kehittämiseksi Special Work-Environment works gold medal 2016 Granted for particularly meritorious, long-term work-environment development

January 30, 2016 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: AWARDS

CERTIFICATE OF HONOUR – KUNNIAKIRJA 2007

CERTIFICATE Dr. Leena Tamminen-Peter, Ergonomi on valittut Luonnais-Suomen Fysioterapeutit – Sydvästra Finlands Fysioterapeuter ry:n kunniajäseneksi ansiokkaasta työstään fysioterapian hyväksi. has been elected by the West-Finnish Physiotherapy Group as honorary member in merit for outstanding physiotherapy achievements. Kirjat

June 26, 2015 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: AWARDS

PALKINTO • ERGONOMINEN • ERGONOMICS AWARDS 1993

PALKINTO ERGONOMINEN • ERGONOMICS AWARDS 1993 palkinto The Finnish Ergonomics Society presented The Ergonomics Award 1993 of for the acknowledgement of significant input into ergonomics development and applications. Suomen Ergonomiapalkinto 1993, Tunnustuksena merkityksellisestä panoksesta ergonomian kehittämisessä ja soveltamisessa. Kirjat … Ms Tamminen-Peter is a distinguished expert with wide knowledge and experience. The Ergonomics Award is presented […]

June 24, 2015 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , ,  · Posted in: AWARDS

PALKINNOT – ERGONOMINEN PALKINTO 2006 – ERGONOMICS AWARD

  PALKINNOT   PALKINNOT The Ergonomics Award 2006 of the Finnish Ergonomics Society has been presented to the National development of patient transfer ergonomics in the health care sector. … Ms Tamminen-Peter is a distinguished expert with wide knowledge and experience The Ergonomics Award is presented to Researcher, PhD Leena Tamminen-Peter. She is also a […]

April 1, 2014 · Leena Tamminen-Peter · No Comments
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  · Posted in: AWARDS


Free Google Page Rank

Plugin Sponsor WordPress Premium Plugins