Ansioluettelo – Curriculum vitae – CV – Meritförteckning – Lebenslauf

Ansioluettelo

#EESPHMadvocate, Leena Tamminen-Peter, PhD., T.P.T. / FT, SHO, Filosofian tohtori, sairaanhoidon opettaja,
työfysioterapeutti, ergonomialuennoitsija, ergonomiakonsultti ja kouluttaja.

Henkilötiedot

Syntymäaika ja -paikka: 5.10. Turku | puh: +358 405447134 | email: letampe[at]gmail[dot]com

go to brief english version of this Ansioluettelo

TYÖURA
Työskentelin lääkintävoimistelijana kotimaassa ja ulkomailla vuosina 1969 – 1975.
Vuodesta 1976 lähtien olen työskennellyt Turun aluetyöterveyslaitossa ensin työterveyslääkintävoimistelijana, sitten tukijana ja viimeksi erikoistutkijana.
Työtehtäviini kuului tutkimus, ergonomian asiantuntijapalvelut ja koulutus.
Olen osallistunut moniin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sosiaali- ja terveysalalla sekä tutkijan että kehittäjän roolissa esim.
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®’ -opintokokonaisuuden kehittäjänä.
Olen sotergo.fi, tyofysioterapeutit.fi & IPPHE perustajajäsen,  member of  the
ISO/TR 12296 esitys is.gd/FTHRS2 article is.gd/V2xV4p writing group &
ERGOCAREBANK  ryhmä omistaja (tinyurl.com/ERGOCAREBANK)
Jäin vuoden 2010 alussa eläkkeelle.

KOULUTUS

Tutkintoon johtava koulutus
ylioppilas  1966 Puolalan yhteislyseo, Turku
lääkintävoimistelija 1969 Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitos
erikoislääkintävoimistelija 1976 Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitos
sairaahoidonopettaja 1983 Turun sairaanhoito-oppilaitos
terveydenhuollon maisteri 1991 Turun yliopisto
filosofian tohtori 2005 Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Väitös.

Kurssit | courses
ECDL (European Computer Driving Licence)

ASIANTUNTIJATOIMINTA

 • EGOCAREBANK The Ergonomic Databank for Social and Health Care. Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation –projekti. 1.10.2013 – 31.9.2015. Kehitetään hyviä ergonomisia ratkaisuja kotihoitoon ja vanhusten palveuasumiseen Suomeen, Ruotsiin, Viroon ja Kreikkaan.
 • Osallistun 1.9.2010 -30.8.2011 EU-projektiin: Best practices for innovation in ergonomics in health care -for improvement of working conditions and quality of care. Projektissa viedään hyviä käyntöjä Tsekkiin, Slovakiaan ja Espanjaan.
 • Nordic Tour 2011. Creating Good Practices for Elderly care work. 15.2. -29.3.2011.
 • Kansainvälinen standardointityöskentelyyn osallistumien. Osallistun TR  ISO/CD 12296 kirjoittamiseen. Tämä Techinal Report kuvaa yleisen lähestymistavan potilaiden siirtoihin liittyvästä riskien arvioinnista.
 • The European Panel on Patient Handling Ergonomics (EPPHE) perustettiin 2004 –  perustajajäsen nyt (IPPHE).
 • Djuro-group-eurooppalainen potilassiirtoja pohtiva asiantuntijaverkosto –  jäsen vuodesta 1994
 • International Social Security Association, Training and prevention of low back care in the health care, Expert workshop –  kutsuttu asiantuntija tammikuussa 2002 Pariisissa – tammikuussa 2005 Dresden’ssä
 • Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kokoon kutsuma Terveysalan nosto- ja siirtoergonomian asiantuntijaryhmä, – toiminut vuodesta 2001 ja ollut sen jäsen perustamisesta

PALKINNOT


JULKAISUT

 Tutkimusjulkaisut:

kts. Google Scholar: tinyurl.com/LTamminen-Peter ResearchGate tinyurl.com/letampe

 1. Tamminen-Peter L. Wickström G. Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa, Työterveyslaitos, Helsinki  2013.
 2. Tamminen-Peter L. & Fagerström V. Ergonomic Patient Handling Passport – a concrete tool for improving nurses’ competence in Ergonomics. Proceedings of NES-conference 2011, Oulu 18-21.9.2011.
 3. Tamminen-Peter L. Staff Education and Training in ISO standard (ISO TR 12296) “Ergonomics – manual handling of people in the healthcare sector. HEPS 2011, Oviedo, Spain 22-24.6.2011.
 4. Tamminen-Peter L. Experience with physical risk management model in Finland. Creating Good Practices for Elderly care work. 29.3.2011. Oslo, Norway.
 5. Tamminen-Peter L. Ergonomic patient handling passport – a concrete tool for improving elderly care in Finland. 18.11.2011. Reykjavik, Iceland.
 6. Tamminen-Peter L. Ergonomic patient handling passport – a concrete tool for improving elderly care in Finland. Creating Good Practices for Elderly care work. 10.3.2011. Copenhagen.
 7. Tamminen-Peter L. Fyysisten riskien hallinta vanhustenhuollossa. Creating Good Practices for Elderly care work seminar. 15.2.2011. Helsinki.
 8. Fagerström V, Tamminen-Peter L. Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä.  Hoitotiede 2010, 22 (2), 118–128
 9. Tamminen-Peter L. Training as a part of Risk Management of manual handling of Patients in TR ISO/CEN 12296. ORP-konferenssi 5-7.5.2010 Valencia, Spain.
 10. Tamminen-Peter L. Patient Handling Instruction and Training in Europe, Initial situation and requirements. Ergonomic Patient Handling – Current Status and a European Perspective. Workshop 18-19.11.2009. Berlin.
 11. Tamminen-Peter L, Fagerström V, Moilanen A. Physical Risk Management Model as Part of Safety Management System in Elderly Health Care. Proceedings of the 17th Congress of the International Ergonomics Association, 2009. Peking.
 12. Tamminen-Peter L, Fagerström V, Moilanen A. Työkäytäntöjen kehittäminen vanhustenhuollossa osana hoitotyön turvallisuusjohtamista Työterveyslaitos, 2009.
 13. Tamminen-Peter L, Fagerström V. Potilassiirtojen ergonomiakortin jatkokehitys- ja käyttöönottovaihe.Työterveyslaitos, 2009.
 14. Leena Tamminen-Peter Developing the teaching of ergonomics in healthcare education.  Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders. 27-30 August 2007, Boston, USA.
 15. Karhula, K & Tamminen-Peter L. Healthcare students’ perspective to the teaching of patient handling ergonomics in Finland Nordic Ergonomics Society 39th Annual Congress, Lingatan, Lysekil, Ruotsi 2.10.2007. Abstract in congress book, p. 149, full text in congress CD.
 16. Tamminen-Peter L. 2005. Hoitajien fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa – kolmen siirtomenetelmän vertailu. Akateeminen väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, osa 228. Turun yliopisto, Turku.
 17. Tamminen-Peter L. 2007. Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveyden-huollon oppilaitoksissa. Loppuraportti. Työterveysaitos, STM. Julkaistaan STM:n internetsivuilla.
 18. Tamminen-Peter L., Stenholm S., Hantikainen, V. & Arve, S. 20 An ergonomic evaluation of three transfer methods. In Proceedings IEA 2006 Congress. The 16th World Congress of the IEA, Maastricht 9.-14.7.2006.
 19. Tamminen-Peter L1, Stenholm S2, Hantikainen V3 & Arve S4 An Ergonomic Comparison of Patient Transfer Methods. In Proceedings of NES 2006. ss. 144. NES 38.th  Annual Congress 24-27.9.2006 Hämeenlinna.
 20. Rantsi H, Tamminen-Peter L: 2006. Training of patient-handling activities at the schools of health and social care. In Proceedings of NES 2006. ss. 220. NES 38.th  Annual Congress 24-27.9.2006 Hämeenlinna.
 21. Tamminen-Peter L. 2005. Patient handling ergonomics in Finland. 2005. Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety. 2005, 30.3.-2.4. Florence, Italy. CD and a book by Taylor & Francis, London 2005. ss 407-410.
 22. Nevala N. & Tamminen-Peter L. 2004. Ergonomics and usability of an electrically adjustable shower trolley. International Journal of Industrial Ergonomics 2004; 34 (2): 131-138.
 23. Tamminen-Peter, L. 2004. A psychophysical comparison of three patient handling methods, when assisting the geriatric patient to move from wheelchair to bed. Premus-konference in Zurich 2004.
 24. Tamminen-Peter, L. Hantikainen, V. & Tuomisto, R. 2003. Can improved transferring skills reduce muscle strain while assisting a geriatric patient from wheelchair to bed. Addresses and Abstracts WCPT 14th International Congress, Barcelona.
 25. Tamminen-Peter L, Tuomisto R. 2002. Työn kuormituksen vähentäminen vanhusten hoivatyössä kehittämällä työympäristön ergonomiaa ja hoitajien työtapoja vanhusten liikkumisen avustamisessa. Kehittämishanke Turun kaupungin terveystoimen hoivasairaanhoidossa. Loppuraportti Työsuojelurahastolle, Työterveyslaitos, Turku.
 26. Hantikainen, V. Tamminen-Peter, L. & Arve, S. 2002. Development of the observation instrument for assessment of nurses’ individual performance and learning in patient transfer tasks and patient participation on locomotion activities. In Abstracts book in 11th Biennal Conference of the Workgroup of Europian Nurse Researches (WENR), 2-4-9. 2002, Geneve, Sveitsi.
 27. Nevala N. & Tamminen-Peter L. 2002. Sähköisesti säädettävän potilaan pesutason (Forelli) ergonomia ja käytettävyys. Loppuraportti Työsuojelurahastolle. Kuopion aluetyöterveyslaitos, Kuopio.
 28. Tamminen-Peter L. 2000. Ergonomic Restrictions due to Inadequate Facilities for Nursing. In Proceedings of the XIV International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Society “Ergonomics for the New Millennium”; 20.7. – 4.8. 2000 San Diego, USA.
 29. Tamminen-Peter L. Pentti J. & Wickström G. 1999. Occupational Strain and musculoskeletal symptoms in long-term care. In Keynote Addresses and Abstracts. The 4th ICOH International Conference for Health Care Workers; 1999 Sep 28-Oct 1; Montreal, Canada.
 30. Wickström G, Helelä L, Joki M, Laine M, Pentti J, Tamminen-Peter L. 1998. Työyhteisöjen toimintakyvyn säilyttäminen ja kehittäminen hoitotyössä. Loppuraportti työsuojelurahastolle. Turun aluetyöterveyslaitos, Turku.
 31. Tamminen-Peter L. 1993. Five year follow-up of back pain prevention in nurses. Occupational Health for Health Care Workers. Ecomed, Landsberg.
 32. Tamminen-Peter L. 1991. Hoitajien selkävaivojen ehkäisy. Pro gradutyö, Turun yliopisto

Kansalliset julkaisut ja av-materiaali:

 1. Tamminen-Peter L. Moilanen A.  Fagerstöm V. Fyysisten riskien hallinta hoitoalalla. Työterveyslaitos, Tampere 2010, toinen painos 2011.
 2. Tamminen-Peter L. Fagerstöm V. Turvallisuusjohtamista kehittämällä hoitotyön fyysiset riskit hallintaan. Premissi 2010; 1:10-12.
 3. Fagerström V, Tamminen-Peter L. Työterveyslaitos testasi potilasnostimia Terveys ja talous 2009;4:29-31.
 4. Tamminen-Peter L. Kevyt ja kuntouttava avustaminen vähentää kuormitusta. Kipuviesti 2008;1:60-62
 5. Tamminen-Peter L. Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveyden-hoitoalan oppilaitoksissa. Loppuraportti. STM:n selvityksiä 2007:22. Helsinki 2007. ISSN 1236-2115, ISBN 978-952-00-2306-5 (pdf)
 6. Tamminen-Peter L., Eloranta M-B., Kivivirta M-L., Mämmelä E., Salokoski I. & Ylikangas A. 2007. Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Opettajan käsikirja ja DVd. Työterveyslaitos. STM. Helsinki 2007. 64 s..
 7. Tamminen-Peter L.2007. Ergonomiaopetusta on kehitetty hoitajien ammatillisessa peruskoulutuksessa. Työfysioterapeutti 2007 (2):26-27.
 8. Karhula K. & Tamminen-Peter L. 2007. Ergonominen työtapa on ammattitaitoa. Super, Vol 54,2, 2007: 24-25.
 9. Tamminen-Peter L. 2006. Uudet potilassiirtomenetelmät parempia hoitajalle ja potilaalle. Sairaanhoitaja, vol 79, 6-7. 2006: 18-20.
 10. Tamminen-Peter L. 2006. Potilaan ottama tuki ja rotaatio keventävät avustajan työtä. Fysioterapeutti, vol 53,7, 2006 ss 8-11.
 11. Tamminen-Peter L Työn fyysiset kuormitustekijät ja niiden säätely. 2004. Kappale kirjassa Terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu- ja kehittämisopas. Työturvallisuus-keskus.
 12. Nevala N. & Tamminen-Peter L. Sähköisesti säädettävä pesutaso kenventää hoitajien työtä. Sairaanhoitaja –Sjuksköterskan 2003; 76:33.
 13. Nevala N. & Tamminen-Peter L. Työfysioterapeutti. Potilaan pesutyötä voi keventää. Työfysioterapeutti 2003; 4, 8-10
 14. Tamminen-Peter L. 2001. Potilassiirrot kuormittavat hoitajia fyysisesti. Työterveiset 2.
 15. Tamminen-Peter L. Helelä L. Joki M. Laine M. & Wickström G. 2000. Man måste få andrum. En guide för utvecklande av vårdarbete. Institut för arbetshygien, Helsinki.
 16. Tamminen-Peter L. Helelä L. Joki M, Laine M. Wickström G. 1999. Tilaa hengittää. Opas hoitoyhteisön omaehtoiseen kehittämiseen. Työterveyslaitos, Helsinki.
 17. Tamminen-Peter L. Nostoista siirtoihin. Taitava hoitaja aktivoi ja tukee potilasta. Sairaanhoitaja –Sjuksköterskan 1999; 72(5): 35–7.
 18. Tamminen-Peter L. 1999. Potilassiirtojen uudet menetelmät. Työfysioterapeutti 1999;(3):9–11.
 19. Joki M. Tamminen-Peter L. 1998. Avoin, yhteinen puhuminen auttaa työyhteisöä. Vanhustyö – Seniorarbete 1998; (6-7):11-14.
 20. Tamminen-Peter L. & Wickström G. 1998. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. (Kirja) Työterveyslaitos, Helsinki.
 21. Tamminen-Peter L. 1997. Ergonomiasta kevennystä hoitotyöhön. Ergonomics facilitates health care work (in English and Finnish). Työterveiset 2, Newsletter of Finnish institute of occupational health.
 22. Tamminen-Peter L. 1996. Muutosvastarinta ja sosiaaliset defenssit hoitoyhteisössä. Teoksessa Ryhmäilmiöt ja työnohjaus, 137-143, toim. Soili Keskinen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja B: Raportit ja selvitykset 12, Turku.
 23. Hanhinen H. Parvikko O. Rantanen S. & Tamminen-Peter L. 1994. Terveenä työelämässä. (Kirja) WSOY, Porvoo.
 24. Tamminen-Peter L. & Palmen-Ungern M. 1992. Potilassiirrot hoitotyössä, VHS-Video, TTL, Turku.
Plugin Engineered By Premium WordPress Plugins