ERGONOMIAKORTTI KOULUTUS Dr. L. Tamminen-Peter Ergosolutions

ERGONOMIAKORTTI – Ergosolution Leena Tamminen-Peter’in tilaus tai avoin -Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus kalenteri

ERGONOMIAKORTTI   ISBN:978-952-261-272-4

patientforflyttning ISBN:9 789 522 614 230

potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen-opettajan-käsikirja-sosiaali--ja-terveysministerio-2007_163x216 ISBN 978-952-00-2314-0 (PDF)

Completely revised patient transfer book | Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013.
Tamminen-Peter Leena, Wickström Gustav.
This textbook is written for all nursing personnel, their supervisors and teachers to transfer patients ergonomically.
Tämä kirja on tehty potilaiden siirtymistä avustavia, samoin kuin heidän esimiehiään ja kouluttajiaan varten.
Sen tarkoitus on auttaa jäsentämään hoitajan roolia ja antaa tarvittavia taitoja erilaisissa potilassiirtotilanteissa.
is.gd/kWg5Jo FI is.gd/4k5VDY SV ISBN 978-952-00-2314-0 (PDF) FI with summaries in FI, SV & EN

books_ltp_comb

ERGONOMIAKORTTI KOULUTUS

Yhteys:
Leena Tamminen-Peter, Oy Ergosolutions BC Ab
gsm 040 544 7134

Skype nimi: leenatamm

gmail: letampe
email toim.: Leena Tamminen-Peter
email koti: Leena Tamminen-Peter

POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORITTI® -KOULUTUS


POTILASSIIRTOJEN ERGONOMIAKORTTI® -KOULUTUS

Seuraava Ergosolution Leena Tamminen-Peter’in avoin Potilassiirtojen Ergonomiakortti® koulutus Tampereella syksyllä 2015

Ergonomia--avoin-ja-tai--tilauskoulutus--luennointia--konsultointia-ympäri-vuoden-Leena-Tamminen-Peter_fi_sv_pot_wwwBy Last updated: March 17, 2015 at 6:58 am

 

Oy Ergosolutions BC Ab

ks. sivu potlassiirto

POTILASSIIRTOJENPOTILASSIIRTOJEN
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on valtakunnallinen Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus, joka perustuu tutkittuun näyttöön.
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, lähihoitajat ja kaikki, jotka tekevät potilassiirtoja.

Tavoite: Osallistuja päivittää oma potilassiirtotaitonsa nykyisten suositusten mukaiseksi. Hyvä siirtotaito vähentää työn kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia, lisää avustajan riskinarviointikykyä, parantaa potilaiden turvallisuutta avustustilanteissa sekä edistää kuntouttavaa työotetta ja hoidon laatua. – See more at: http://ergonomiakoulutus.blogspot.fi/#sthash.Bs6sy9Ad.dpuf

Koulutuksen vaikuttavuudesta on nyt jo näyttöä esim. Rovaniemen terveyskeskuksen vuodeosastolla sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet paljon.

Sisältö ja opetusmenetelmät: Verkko-opiskelua ja käytännön harjoittelua.

  1. Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ehkäisyssä
  2. Riskin arviointi potilassiirroissa
  3. Oman kehon hallinta potilassiirroissa
  4. Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
  5. Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
  6. Apuvälineet ja nostimet
  7. Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutus peruutusehto:
Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen perutaan kolme viikkoa ennen koulutuksen alkua, on se maksuton. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme puolet koulutuksen hinnasta ja koko hinnan, jos osallistuja peruuttaa tulonsa kolme päivää ennen koulutuksen alkua, keskeyttää koulutuksen tai jättää kokonaan saassapumatta koulutukseen.

Ergonomia -avoin | -tilauskoulutusta -luennointia | -konsultointia ja Ergonomiakorttikoulutus Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutusta ympäri vuoden.
http://is.gd/qj0Lsg (ilmoit. http://is.gd/KmXLdV).
Ota yhteyttä: Oy Ergosolutions BC Ab, FT SHO Leena Tamminen-Peter, kouluttaja letampe[at]gmail[dot]com puh. 040 544 7134
.
Manual Handling of People in the Healthcare Sector.
ISO/TR 12296:2012 esitys: is.gd/FTHRS2 article: is.gd/V2xV4p Täysin uudistettu potilassiirtokirja: Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. 2013. is.gd/kWg5Jo

Ergonomiakonsultoinnilla &/ koulutuksella saavutetaan kustannustehokas investointi työntekijöiden hyvinvointiin ehkaeisemaellae tai ainakin vaehentaemaellaetuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja.

ERGOCAREBANK – The Ergonomic Databank for Social and Health Care project.
Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon projekti is.gd/POiPEa

Ergonomia Dr. Leena Tamminen-Peter, Ergonomi

ERGONOMIA

Leena Tamminen-Peterin
haastattelun pohjalta
tehty artikkeli

Oikeilla nostoilla ja siirroilla
selkävaivat kuriin
ergonomisesti
Super 5/2010

Ergonominen Turvallinen
Potilas Siirto ja
Liikkuminen (TPSL)

 ERGONOMIA Ergosolutions-Dr.-L.-Tamminen-Peter-Ergonomi
books_ltp_combHoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä.Tuki- jaliikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista säädellä. Potilassiirtosuositusten taustalla on biomekaaniset kuormitustutkimukset ja asiantuntijalaitosten asettamat kuormituksen raja-arvot. Tarkoitus on kiinnittää hoitajien huomio omaansa sekä potilaiden turvallisuuteen. Potilaan oma aktiivisuus on oleellista, koska liiallinen avustaminen vie potilaalta nopeasti jäljellä olevan oman liikuntakyvyn. Potilaan aktivointi edistää hänen terveyttään ja samalla se myös vähentää hoitohenkilökunnan kuormittumista. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka avustavat potilaita siirtymisissä tai jotka vastaavat potilassiirtojen turvallisuudesta ja koulutuksesta.

  • Siirrä, älä nosta!
  • Käytä apuvälineitä!

·      Kerro, mitä teet!

A skilled assistant activates and helps
Handling of patients requires physical exertion from the care personnel.
It may put too much strain on the musculoskeletal system of the caring staff. The loads can, however, be adjusted by adhering to the recommendations for safe patient handling, presented in this book.
They are based on biomechanical studies carried out in order to determine the limits for acceptable loads. The purpose of the recommendations is to draw attention of the caring staff to their own, personal safety, as well as to that of the patients they are assisting. The patient´s active role in the movements related to the transfers is essential in promoting her/his mobility and health. In addition, it reduces the load on the nursing personnel.
The book is useful for everyone who assists patients in moving, or who is responsible for the training and safety of the nursing.

Copyright © 2015. Powered by WordPress & Romangie Theme.