ERGONOMIA KONSULTTI
handy-surfers only click |
vain kännykä käyttäjät klicka:
wap-page | wap-sivu

potilassiirrot patientforflyttning

Potilassiirrot 2013 -
taitava avustaja aktivoi ja auttaa -
L. Tamminen-Peter & G. Wickström


Oy Ergosolutions BC Ab specialises in ergonomics consultancy &/
education to achieve ROI and
prevent or at least reduce musculoskeletal disorders
& injuries |
Ergonomiakonsultoinnilla &/ koulutuksella saavutetaan
kustannustehokas investointi työntekijöiden
hyvinvointiin ehkäisemällä tai ainakin vähentämällä
tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja -vammoja

'Potilas-
siirtojen
Ergonomiakortti®'
- koulutukset
2019

'Potilassiirtojen
Ergonomia-
kortti®'
-koulutus |
Ergonomia -avoin | -tilaus -koulutusta
-luennointia -konsultointia
ympäri vuoden

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kehittäjä  ja -kouluttaja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kehittäjä  ja -kouluttaja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kehittäjä  ja -kouluttaja
Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kehittäjä  ja -kouluttaja

Yhteistyössä / Cooperation:
FIOH Työterveyslaitos | Sotergo

TTK Työturvallisuuskeskus | ARvire

Projektit / Projects:
ErgocareBank SATAPLUS

Ergonomia tilauskoulutus | Ergonomia luennointi | Ergonomia konsultointi | Vi skräddarsyr kurser i ergonomi | Ergonomia föreläsning | Ergonomia konsulttjänster | SOPMAS | Mittari | Care Thermometer | risk assessment | riski arviointi | N I V A | Potilassiirot | Patientförflyttning | ISO/TR 12296: 2012 | Hoitotyö / Omvårdnad / Healthcare

ERGONOMIA VIDEOTA:


oto yhteyttä physiofile.fi

ALV rek. nro./VAT reg. no.:
FI 23165668
business id /y-tunnus:
2316566-8
Best viewed with:
Parhaiten katsottavissa:
Firefox 3.57 > or / tai
IE 8 | >

ought to also
work with /
tulisi toimia /
IE6, IE7,
chrome 4 | >,
flock 2.5.6 | >
opera 10 | >
or similar
compatible
modern
browsers /
tai samanlaisilla
yhteensopivilla
moderneilla
selaimilla

2022 ©
Oy Ergosolutions BC Ab,
All rights reserved.